Scenarkivet /

Fifty-fifty

Fifty-fifty's programförklaring: Kvinnliga konstnärer ska ha lika stor tillgång till det svenska konstlivet som män. Kvinnliga konstnärer har historiskt sett alltid kommit i skymundan för sina manliga kollegor och så är det även idag. Fifty-fiftys mål är att uppnå ett jämnlikt kulturliv genom att kvinnliga konstnärer synliggörs. fifty-fifty arbetar genom att synliggöra sina medlemmar genom bland annat utställningar, projekt, föreläsningar, nätverkande med andra konstorganistationer samt medieuppmärksamhet. Fifty-fifty inspirerar kvinnliga konstnärer att aktivt ta del av samhällets resurser. Vi betonar vikten av att kvinnliga konstnärer i ett demokratiskt samhälle har tolkningsföreträde då det gäller att definiera hur det är att vara kvinna och konstnär. Fifty-fifty vill stärka kvinnliga konstnärers möjligheter att relatera till samhällsutvecklingen och skapa angelägen konst.

http://www.50-50.se/

Uppsättningar:


Sök