Scenarkivet /

Tema AIDS

KammarensembleN

Tema AIDS, som bestod av dikt, dans och musik, sponsrades av Folkhälsoinstitutet i avsikt att fördjupa kunskaper om HIV, AIDS och homosexualitet och genomfördes av KammarensembleN och inbjudna gäster. Utifrån HIV-problematiken belystes grundläggande existentiella frågor och i de utvalda verken fanns kopplingar till utanförskap, sjukdom, drogmissbruk och fångenskap.

Läs mer

Medverkande

Producent
Arrangör

Sök