Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Kwame Appiah

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Michael Mc Eachrane är doktorand i filosofi vid Åbo Akademi och bosatt i Stockholm.
"Slutsatsen är självklar: givet en persons ras, är det svårt att säga hur hans eller hennes biologiska karaktäristik (frånsett den människor i allmänhet delar) kommer att vara utom de 'grova' utseendemässiga dragen som hudfärg, hår och benstruktur (vars genetik hur som helst är dåligt förstådd). (…) Sanningen är att det inte finns några raser: det finns inget i hela världen som kan göra allt det vi ber av rasbegreppet." Kwame Appiah
Kwame Anthony Appiah
är född och uppvuxen i Ghana. Utbildad vid Cambridge, där han doktorerade i filosofi, är han idag verksam som professor i filosofi och afroamerikanska studier vid Harvard. Mest känd är han för den redan klassiska boken In My Father's House. Africa in the Philosophy of Culture (1992) och Color Conscious. The Political Morality of Race (1996) om den amerikanska rasproblematiken. Appiah är en gigant inom postkolonial teoribildning till vilken han lämnat ett banbrytande bidrag med sin konstruktivistiska syn på raser och rasidentiteter.


Sök