Scenarkivet /

Litterär Gestaltning

Litterär gestaltning är en självständig enhet (motsvarande en institution) vid Konstnärliga fakulteteten, Göteborgs universitet. Författarutbildningen Litterär gestaltning ger 120 högskolepoäng, varav 90 på grundnivå och 30 på avancerad nivå. Utbildningen leder fram till Konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning (University Diploma in Literary Composition, Poetry & Prose).

http://www.litterargestaltning.gu.se/

Uppsättningar:


Sök