Scenarkivet /

Teater Tamauer

Teater Tamauer bildades i och med sommaruppsättningen av En midsommarnattsdröm i Slottsskogen 1994. På denna följde många fler utomhusföreställningar just där: fler klassiker som Hamlet och I väntan på Godot, egenhändigt tillverkade pjäser som Job (fritt efter bibeln) och en trilogi om kärlek som vi spelade somrarna -98, -99 och 2000: Att vara eller vara förutan (där Hamlet och Ofelia fick varandra på slutet, alltmedan karaktärerna i Godot såg på), Gästabudet(fritt efter Kierkegaard) och Aftonrodnad (fritt efter Platon).

http://hagateatern.se/index.php?section=Tamauer&sub_section=vilka_ar_vi

Uppsättningar:


Sök