Scenarkivet /

CIVIS

Det övergripande målet med civis verksamhet är att bidra till en fredskultur baserad på ickevåld, aktivt medborgardeltagande och jämställdhet. Civis stödjer civila initiativ till fredsbyggande i konfliktdrabbade områden. Civis stödjer sedan 1996 civila fredsinitiativ i Colombia med ekonomiskt stöd från Sida men strävar efter att bredda sitt samarbete med fler konfliktdrabbade länder på längre sikt, särskilt i Latinamerika. Civis fokuserar framförallt på att främja utvecklingen av ungdomskulturer för fred. Genom att stärka ungdomars aktiva deltagande i politiska och demokratiska processer är syftet att lägga grunden för en hållbar fredskultur på lång sikt.

http://www.civis.nu/

Uppsättningar:


Sök