Scenarkivet /

MUMA

Musik & Management (Muma) Utbildningen Musik & Management (20 högskolepoäng) var det första exemplet på GAC`s strävan att utveckla utbildningsmetoder som befrämjar entreprenörskap och skaparkraft hos frilansmusiker och var i inledningsfasen ett samarbete mellan GAC (Göteborg Artist Center), Musikhögskolan och Handelshögskolan.

Uppsättningar:


Sök