Scenarkivet /

Gunnar Backman

Performanceartist som framförde ett stycke ur performanceteatern Desert Dream under maniFEST 28.

Uppsättningar:


Sök