Scenarkivet /

Ingrid Rosborg

Utbildad koreograf vid Statens Teaterskole i Köpenhamn (Skolen for Moderne Dans) i första avgångskullen 2005 tillsammans med Martin Forsberg. Verksam i Malmö.

Uppsättningar:


Sök