Scenarkivet /

Cristina Caprioli

Cristina Caprioli, född 1953 och uppvuxen i norra Italien. Redan från tidig ålder studerade hon dans och utvecklade snabbt ett intresse för modern dans. Hon har dansat i New York, Sverige, Tyskland och Österrike. Till Stockholm kom hon 1983 där hon har varit bosatt sedan dess. I början på 90talet började hon koreografera, något hon fortsätter att  utveckla med alltmer intensifierad intresse.
Cristina är konstnärlig ledare och koreograf för ccap, en statligt subventionerad utominstitutionell organisation som producerar framförallt scenföreställningar, men även installationer, videoverk, workshops, seminarier och andra konstpedagogiska projekt. Cristina är samordnare av danceWEB, ett samarbetsprojekt finansierad med EU-medel, som har till syfte att stödja och stimulera den europeiska nutida dansens konstnärliga utveckling. Cristina har skapat sig en odiskutabel position som en av Sveriges främsta koreografer. Hennes föreställningar har rönt internationella framgångar ibland annat New York, Paris, Wien, Ryssland, Italien, England, Tyskland.

Uppsättningar:


Sök