Scenarkivet /

Atalante

Atalante är en fri scen för samtida konst. En mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Scenens utbud omfattar alla konstarter - främst dans, men även musik, film, teater, bildkonst och litteratur. Scenen startades 1987 av dansgruppen Rubicon och hette då Unga Atalante.

I februari 2007 firar Atalante 20-årsjubileum. I 20 år har Atalante då varit en mötesplats för oberoende och experimentell scenkonst, musik och konst, med dans i centrum.

Jubiléet kommer att firas med ett tiotal specialkvällar i februari och mars 2007. Våren fortsätter sedan med ett späckat program med tyngdvikt på dans, konst och opera. Invigning sker den 23 februari. Inför jubiléet har scenen också genomgått en större renovering. Atalante, vars lokal ursprungligen är en biograf från 1936, har fått ett nytt och säkrare system för upphängning av ljus, nya stolar och genomgått en allmän upprustning.

Vi ser fram mot många nya spännande år framöver och tänker fortsätta erbjuda ett program i frontlinjen, där ny dans, scenkonst, musik och bild föds, utvecklas och möter sin publik.

Under årens lopp har Atalante fungerat som en mötesplats, inte minst för vad vi kallar hemlös konst – konst som saknar naturliga visningsrum. Scenen har också haft ambitionen att vara en plantskola för oetablerade konstnärer och artister från alla konstnärliga genrer. Särskilt för dansens utveckling i Göteborg och Västsverige har Atalante haft mycket stor betydelse. Under nittiotalet gav scenen också ut sin egen tidskrift, Atalantetidningen. Den började som ett programblad, men kom efterhand att bli en mycket viktigt dokumentations- och informationskälla för all fri konst och kultur i Göteborgsregionen. Till tidskriften hörde också kalendariet Kedjan. Atalantetidningen ger en mycket god inblick i kulturklimatet och den konstnärliga utvecklingen i Göteborg under nittiotalet. Klicka på länken och minns hur det var!

Atalante stöds av Göteborgs kulturnämnd, Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Folkuniversitetet.

ATALANTE

Övre Husargatan 1, 411 22 Göteborg
031-711 82 00

http://www.atalante.org

Se hittills inlagda föreställningar från Atalante


Sök