Scenarkivet /

rörelsen är en kvinna

Cristina Caprioli / CCAP / IFIR

Hur påverkar det könsuppdelade samhället vår tids danskonst?

I ljuset av de senaste 20 årens franska filosofiska och feministiska discourse, finner rörelsen, gesten en fördjupad insikt i sin egen meningsbärande imaginära form.

Rörelsen som koncept och som nyskapande dansuttryck är ett av de försök om det feminina gör för att skapa ett "eget symboliskt territorium". Rörligt och stillastående, komplex och mångfaldig, förflyttande och öppen, dansen är som luften, en fristad för det feminina.

rörelsen är en kvinna är en festival som under tio dagar anlägger ett feministiskt perspektiv på danskonsten.

rörelsen är en kvinna  framhäver att det feminina, men inte nödvändigtvis det kvinnliga är dansens innersta varande.

rörelsen är en kvinna vill utveckla teoretiska argument som ger danskonstne möjligheterna att finna egen konstnärlig autonomi och socialpolitisk genomslagskraft.

Läs mer

Medverkande

Konstnärlig ledare
Produktion

Sök