Scenarkivet /

Soleá Online

Anu Silvennoinen / Tanja Tuurala

Soleá Online ingår i festivalen Overground som är en del av Moderna Dansteaterns c/o projekt denna gång MDT c/o Midsommargården. Verket visades som work in progress hösten 2008 under festivalen Underground GOES Overground och hade urpremiär senare under hösten i Tammerfors, Finland.

Soleá Online är ett flamencodansverk för två dansare som bor i olika länder och för två musiker som bor i olika länder. Det undersöker den traditionella flamencostilen ”soleá” inom samhälleliga referensramar.Namnet soleá kommer från spanskans ord soledad, som betyder ensamhet. Ensamheten i dagens samhälle visar sig i många olika skepnader – t ex som individualism, som en vald livsstil eller som en icke-självförvållad källa till ångest och förtvivlan. Dessutom har ensamheten vs kommunikation varit och är en viktig del av skapandeprocessen; eftersom projektgruppen bor i tre olika länder är just detta geografiska avstånd, - att fysiskt befinna sig på olika ställen -, en väsentlig del av arbetsprocessen och dansverket. Kommunikationen under arbetsprocessen har skett och sker till stor del genom nya medier och i cyberrymden. Sök