Scenarkivet /

Kom och bär mig

Tomas Hulenvik

En föreställning med utgångspunkt i musik, fragment av musik, minnen

av musik, närvarande ljud och frånvarande ljud. Kompositören Tomas

Hulenvik har samlat en skara betydelsefulla vänner, såväl

medmusikanter som filmare för att tillsammans med dem genomföra en

föreställning specifikt för denna afton.

 

Till grund för allt ligger ett musikaliskt material där man försöker

hålla atmosfären öppen och välkommen till både friktion och

strömlinjeformning.

Samverkan och motverkan, likväl som parallella skeenden och kollektiva

identiska rörelser är ständigt närvarande som fundament i musiken.

Ibland riktar sig upplevelsen framåt, ibland bakåt. Ibland vänds fokus

utåt och ibland inåt.

 

Själva föreställningen är på flera sätt ett experiment att försöka

bredda idéen om hur en konsert ser ut och vilka normer vi som

konsertbesökare förväntar oss att den kommande upplevelsen skall ge

oss.


Sök