Scenarkivet /

VideoVenue #2

Kim Johansson är född och uppvuxen i Halmstad och bor och arbetar för närvarande i Göteborg. Utbildad vid Fria målarskolan i Halmstad, Göteborgs Konstskola, Kunstakademiet i Trondheim och slutligen Akademin Valand där han tog sin masterexamen i Fri Konst våren 2013.

Under studietiden har hans konstnärliga arbete hunnit passera genom många olika faser. Osäkra gränsdragningar kring den mänskliga kroppen har dock länge varit en fundamental utgångspunkt, där teckning, skulptur, animation och dockteater-traditioner möts i rumsliga installationer av rörliga bilder och objekt. Förstenade kläder, icke-funktionella styltor, proteser och trasiga ben, objekt som mist sin tidigare funktion att bära upp eller omsluta. Hans animationer ser han som ett försök att iscensätta dessa kroppsliga supplement, som genom sina begränsade rörelser söker efter sitt förlorade ursprung eller sammanhang.

Hans masterprojekt Ur Glömd Funktion som under våren visats i tre olika konstellationer på Halmstad Museum, Galleri ROTOR 2 på Valand samt Göteborgs Konsthall kan ses som exempel på metoder att undersöka betraktarens direkt kroppsliga relation med främmande objekt. Någonting genomgående för hans protetiska verk är en strävan efter ett tomrum, en frånvaro av en levande kropp som av betraktaren måste ersättas med en mental fantasi.


Sök