Scenarkivet /

I Pekfingrets Förlängning

Åsa Bogegård (Unander-Scharin)

I Pekfingrets Förlängning
I På den hand
II Som statyn
III Inte
IV Håller
V Utsträckt

- I pekfingrets förlängning på den hand som statyn inte håller utsträckt - var ett av svaren, på frågan "var skulle man kunna finna vatten?", som Paul Éluard fick angående Giorgio De Chiricos målning Den Gåtfulla Dagen.

Inspirerad av Éluards enkät med 15 olika frågor till ett tiotal surrealister i sin samtid, har jag närmat mig De Chiricos målningar och min egen upplevelse av det jag ser där: en staty, arkader, tåg i horisonten - långt bort ett förskjutet perspektiv. De tomma gatorna, de hisnande placeringarna av främmande föremål i en till synes vardaglig miljö, ljuset kylan, de utsatta människorna och deras skuggor, har - liksom barockens hovbaletter, - gett material åt dansverket "I Pekfingrets Förlängning".
Åsa Bogegård
(ur programbladet till "I Pekfingrets Förlängning, 1991)

Denna omarbetade version av "I pekfingrets förlängning", som hade urpremiär våren 1991 på Dansens Hus, ingick i programmet "3 Verk"

Åsa Bogegård var vid denna tid sistaårselev vid Danshögskolans Koreograflinje.

Sök