Scenarkivet /

Tunnelsång

Cinnober Teater

Pjäsen Tunnelsång utspelas konkret i ett mellanrum, i en stor stad, på en plats man annars bara passerar. Samtidigt är det ett abstrakt, iscensatt teaterrum. Pjäsens tre karaktärer har erfarenheter som bearbetas, erfarenheter av ett våldsamt förflutet. Deras relation innehåller verbala uttryck för det våld de utsätter varandra för – så mycket mer får man inte veta om dem. De befinner sig närvarande genom språket och fysiskt på en scen. Språket är motorn, men det utgör även motståndet de kämpar med. Orden står på ett sätt i vägen. Rollerna är roller, framställda av tre skådespelare.

Författarens anmärkning: Tunnelsång innehåller en rad riktiga och förvanskade citat ur följande författares texter: Erik Beckman, Thomas Bernhard, Öyvind Fahlström, Katarina Frostenson, Homeros, Stig Larsson, Carina Listerborn, Kristian Lundberg, Lars Mikael Raattamaa, Gertrude Stein, August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Dylan Thomas samt Vergilius. Dessutom hänvisas det till ett antal konstverk av Douglas Gordon och Robert Smithson.

Fredrik Nyberg debuterade 1998 med diktsamlingen En annorlunda praktik. Senare har även kommit Blomsterur (2000) och Åren (2002). Nybergs poesi rör sig i mellanrummen mellan det ordnade och det abstrakta, det kaotiska och det finslipade. Språket är rytm och konkret innehåll mer än ett verktyg för att berätta en historia. 


Sök