Scenarkivet /

En kristen kväll - ett samtal

Malin Hellkvist Sellén

Malin Hellkvist Sellén introducerade samtalet genom att förklara att hennes ingång i sin samtid är kropp - politik - estetik och att detta för henne får sitt uttryck i konstformen samtida dans. Idén till den kommande föreställningen En kristen kväll uppstod i efterdyningarna som följde föreställningen Dom ger tanken kropp (2003) en föreställning som kretsade kring begreppen kropp, kön, sexualitet och identitet. Eftersom dessa begrepp i den västerländska kulturen präglats av kristendomen upplevde Hellkvist Sellén att hon - trots att varken hon eller  någon av hennes medarbetare i föreställlningen är troende - ville utforska relationen kristendom - kropp i en performativ praktik, dvs en föreställning.

På grund av att ingen i gruppen var insatt i kristendomen blev det också nödvändigt att fördjupa sig i denna religion, närmare bestämt den svenska versionen av religionen. Detta har man gjort genom t.ex. en läsecirkel om Bibeln. Tanken var att läsa igenom hela, men Bibeln visade sig vara allt för tjock och man valde att fokusera på delar. En annan bok gruppen läser är Himmelska kroppar av Ola Sigurdson, som också kommer att delta i det tredje och sista samtlalet som arrangeras i Göteborg. Det andra samtalet äger rum i Umeå. Gruppen har också besökt gudstjänster i olika kristna kyrkor.
De frågor som ställdes under kvällen var: Fråga 1. Vad innebär det att vara kristen för dig? Fråga 2. Kropp, själ och ande, kan ni beskriva innebörden av de begreppen? Fråga 3. År det någon av er som läst boken Himmelska kroppar? När det visade sig att det bara var en av prästerna som läste lite omformulerades frågan till: Är kristendomen kroppsföraktande? Toril Solvang, gruppens dramaturg, läser ett avsnitt ur boken och därefter ställer Hellkvist Sellén Fråga 4. Finns det ett erotiskt språk i teologin? Fråga 5. Varför talar man så mycket om synd/syndernas förlåtelse i gudstjänsten? Fråga 7. Hur blir man kristen?
Svaren på frågorna var öppna och persomliga och kan sägas representera den liberala, inkluderande teologi som kommit att dominera Svenska Kyrkan under senare år.


Sök