Scenarkivet /

Handels gosskör

Gosskören är en glädjemaximeringsorganisation med showkörsång som affärsidé. De sägs tro att glädje, skämt och sång är ett sätt att ta Sverige ur krisen. Kören tog sina första trevande tonförsök i Stenhammarsalens duschar efter en spexföreställning 1996. Medlemmarna i Gosskören har främst sina rötter i Handelsspexet från Handelshögskolan i Göteborg, man har dock breddat körens kompetensområden genom att ta med läkare, ingenjörer och snickare, eftersom man vet ju aldrig vad som kan tänkas behövas i en kör, menar de sjungande gossarna

http://www.gosskoren.com/

Uppsättningar:


Sök