Scenarkivet /

Göteborg Art Sounds (GAS)

Göteborgs Art Sounds (GAS-festivalen) startade 1999 och har därefter arrangerats vartannat år. Festivalens ambition är att på en rad olika sätt lyfta fram det sjudande och mycket kreativa klimatet i sin närhet parat med spännande internationella gästspel och utblickar. GAS strävar efter att återspegla ett brett spektrum av musikaliska uttryck: från ny konstmusik, improvisationsmusik och elektroakustiskt skapande, till ljudande installationer, elektronika och världsmusik.

http://www.gas-festival.com/

Uppsättningar:


Sök