Scenarkivet /

Kooperativ Konsult (idag Coompanion)

(Tidigare Koopertiv Konsult) Coompanion är ett fyrtital medlemsorganisationer i Göteborgsregionen – alla ekonomiska verksamheter som ägs och drivs demokratiskt.  Syftet är att underlätta för människor som vill starta och driva företag tillsammans. Det kan gälla kooperativ, företagssamverkan eller ideella föreningar som utvecklar ny ekonomisk verksamhet.

http://kooperativkonsult.coop/

Uppsättningar:


Sök