Scenarkivet /

Catastrophe Communication Combinatoria

Palle Dyrvall / Caroline Hainaut

Fotograf: Giannina Urmeneta Ottiker

Med rörelse och röst genomför en kostymklädd man en föreläsning med utgångspunkt i sin egen personliga hemlöshet (hans barndomshem har rivits). Utifrån denna upplevelse av att befinna sig i ett tillstånd av dysplacering delar han med sig av sina tankar om samtidens allt mer strukturlösa tillvaro. Orden ackompagneras av rörelser och gester vilket dels för tankarna till teckenspråk, dels skapar ett intryck av att mannens behov av att komunicera sina tankar är så starkt att han försöker förstärka sitt budskap genom att använda dubbla kommunikationsmetoder. I inledningen präglas framförandet av en strikt koreografisk struktur där kroppen rör sig på ett kantigt, närmast mekaniskt sätt, denna struktur upplöses allt mer ju längre monologen fortskrider och blir till slut närmast kaotisk.
Brysselbaserade svenska Palle Dyrvalls Catastrophe Communication Combinatoria delade kväll och storstadsturnerade med tyska Susanne Martins Herr K Müh - läs mer om denna internationella dansafton här

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Koncept
Dans
Ljusdesign
Fotograf

Sök