Scenarkivet /

Videobar: Downloads från Conspiracycentral

Atalante

Robert Eklund om conspiracycentral:
Som titeln antyder kommer denna event att belysa förekomsten av en site på internet med adressen www.conspiracycentral.net:6969, det vill säga, den värld som kan tänkas representeras av denna site, och den information som görs tillgänglig här. Vi har velat förmedla bilden av ett politiskt (direkt eller indirekt) informationsflöde som vid sidan av våra officiella media, oppositionella bloggare, ja till och med de radikalaste av politiska agitatorer, bäst beskrivs i begreppet "på en annan nivå". Conspiracycentral representerar dock inte en grupp, det handlar inte om en gemensam livsåskådning, teori eller politisk agenda, även om man med tiden inte kan undgå att bli bekant med en del allmänt vedertagna begrepp och referenser, "illuminati", "new world order" etc.. En brokigare skara av filmskapare får man dock leta efter. Ett bredare forum för teorier likaså. Här ges röst åt avhoppade CIA-agenter, krigsveteraner, idealistiska professorer i fysik och teologi, desillusionerade poliser, pensionerade astronauter, kristna fundamentalister, UFO-forskare, schizofrena schamaner, New Age-föreläsare, före detta vampyrer, politiska filosofer och aktivister, häxor, tomtar, troll och kongressledamöter, ja och så de som inte verkar vara så mycket mer än just konspirationsteoretiker. En sak måste dock poängteras, beträffande detta galna virr-varr av information, att de berättelser som förmedlas (eller om man vill, den gemensamma berättelse som kanske ändå går att tyda här någonstans) är den sortens berättelser som gör det svårt att förbli densamme när man, om man har tur, kommer ut på andra sidan. Det finns liksom ingen gräns här "inne". Man får dra den själv, om man nu har behov av en sådan. Till sist kan sägas att conspiracycentral är en väldigt rolig site, vilket är tur, med tanke på att den kan vara enda hoppet för oss som anar att microchips i hjärnan kan få negativa följder för demokratin. 


Sök