Scenarkivet /

Harbour Works

Tuija Lindström

Foton som ingick i föreställningen kan ses på  http://www.hff.gu.se/personal/tuija/tuija1.html 

Det fotografiska materialet har tagits under en period av tre år i Wales, Skagen, Kotka och England. Bilderna visar hamnar, övergivna industrilandskap, lyftkranar, fabriksskorstenar och landskap. Bilderna i "Habour Works" kännetecknas av en utomordentligt rik gråskala, detalj- och djupskärpa, men också av uppenbara "fel", vilka bryter ner den fotografiska estetiken.

Kortfilmen Far Away består av två delar. Först ses en pianoklinkande liten flickas försök att lära sig spela melodin Far Away. Detta följs av ett avsnitt med Abigail Solomon-Godeau, professor i konstvetenskap, som håller en föreläsning om hur mans- respektive kvinnokroppen har representerats i konsthistorien. Det är svårt att greppa meningen i Solomon-Godeaus presentation, man hör tankar och ord, men förmår inte att konstruera en helhetsbild.

Habour Works/Far Away kan säjas handla om en slags längtan "hem", där hamnen utgör en metafor. Men istället för hem blir verkets "hamnar"bilder för avfärden, ankomsten och själva resan som vi gör om och om igen.

Katalogen "Habour Works/Far Away" av Tuija Lindström är författad av Tom Sandqvist, professor vid Konsthögskolan i Stockholm och Lars Saari, konstnärlig ledare vid Ars Nova, Museum of Contemporary Art i Åbo.

Vernissage lördagen den 17/1 - 98

Moderna Dansteatern, Skeppsholmen kl 15-19 & Schaper Sundberg Galleri kl 12-16

Öppetider : ons - fre 11-17.30 lö 12-16 sön 13-16 Moderna Dansteatern &  tis - fre 11-17.30 lö 12-16 sön 13-16 Schaper Sundberg Galleri.

 

 

 

 

 


Sök