Scenarkivet /

Det lyser på gränsen

Gunilla Witt Dans & Poesi

"Jag ser min dans som en kommentar till ett kvinnligt liv. Jag vill dansa ett inre slagsmål med en onåbar fiende, som ibland ska bevekas och som i nästa ögonblick måste besegras. Är det en han eller hon?
Denna kamp ter sig ibland starkt komisk.
Temat är gränsen och jag har valt att också i formen begränsa uttrycksmöjligheterna för att tvinga mig att bli tydlig. Allt som ska sägas måste sägas med minsta möjliga marginal. Av en hand som kupar sig, en vriden fot, en blick. Det blir en bild av en kropp som håller sig fast, för att inte brista."
Gunilla Witt


Sök