Scenarkivet /

Den sista måltiden (förarbete)

Lars Bergström / Mats Bigert

Den sista måltiden har serverats dödsdömda fångar så länge straffet har funnits. Traditionen har sitt ursprung i begravningsriter där den avlidna personen serverades mat på dödsbädden,  vilket skulle beskydda personen under resan mot evigheten. Idag har ritualen att servera en sista måltid till en dödsdömd fånge brutits loss från sitt ursprung och kan upplevas lika absurd som straffet det hör samman med.

Videon som är ett förarbete till videoverket Den sista måltiden (2004) fokuserar på diskrepansen mellan historisk "mening" och en samtida användning av en tradition som förlorat kontakten med sin egen historia.

Läs mer

Medverkande

Regi
Manus

Sök