Scenarkivet /

Duologue

Anna Koch

I Duologue ställer Anna Koch följande frågor: Går det att blanda den autonoma, subtilare kroppen med skolad virtuositet? Att betrakta kroppen från ett större perspektiv? Vad bär vi med oss, vad är kroppen laddad med? Hur har historien sett på kroppen och varandet? Vad står rörelsen för?

Duologue av Anna Koch delade kväll med Squig av Helena Franzén.


Sök