Scenarkivet /

Att våga eller icke våga

Emelie B Jansson / Isabel Hellzén Cramér

Ingick i programmet dit<- som var ett examensarbeten av elever vid Södra Latins treåriga estetiska program. De åtta eleverna hade utarbetat fyra verk - Happy Boys, Tre Hundra år, Att våga eller icke våga och Urverk  - på Moderna Dansteatern tillsammans med professionella dansare och med koreografen Örjan Andersson som handledare.


Sök