Scenarkivet /

Tanke mönster tomrum/Patterns Thoughts and Empty Space

Åsa Unander-Scharin

Ett interaktivt verk för dans och röst som bestod avi fyra partier:

1. Fires in the Burden'd Air

2. Man has no Body

3. Between the Black and Whiter Spiders

4. Into the Void


Sök