Scenarkivet /

SOND: Föreställning 1 av cute/cut

Susanne Berggren / Mikael Stavöstrand

Ingick i programmet Delad kväll på MDT tillsammans med Alisanom 1 av Anna Koch.

SOND har utvecklats till ett form- och genremässigt obundet projekt, kanske kan man säga en produktionsmiljö som manifesteras på olika sätt i samverkan med omgivningens bemötande. Centrala teman är sökandet efter det icke-intentionella som en grund för nya möjligheter, samt undersökningar av relationer mellan tanke, fysiska strukturer och sociala sammanhang.

Vi söker bejaka påverkan både internt och externt d.v.s. mellan projekten och det som kan avgränsas från det. Detta är dock ingen gemensam konstruerad förklaring, det står fritt för övriga inblandade att beskriva det på andra sätt.

SOND: Föreställning 1 kan alltså ses som en fysisk manifestation för SOND. Arbetet har initierats och styrs av Susanne Berggren och Mikael Stavöstrand, och har utvecklats till en förställning genom alla medverkandes generositet både vad beträffar material och engagemang. Det gäller både de som är formellt inblandade, och ett antal personer i projektets periferi, som bidragit genom samtal och inspiration. Detta i en process som startade sommaren 2000, innan intentionen att göra en föreställning fanns.


Sök