Scenarkivet /

Laborativa digitala miljöer

Håkan Wallin / Åsa Unander-Scharin

Föredraget ingick i seminariet Digital dans och rörelsesampling som arrangerades av  Kulturrådet, i programmet ingick även Detta är visionen!, Studion - redskap för scenisk gestaltning. och Digital dans och rörelsesampling.  

Medverkande

Föreläsare

Sök