Scenarkivet /

Second Life First Life Dance

Second Life Modern Dance Theatre

Om Second Life Modern Dance Theatre:
Dansföreställningen äger rum i Second Life med åtta koreograferade avatarer. Scenrummet, där de dansande avatarerna infinner sig, ändrar utseende beroende på hur den virtuella publiken, Second Life avatarer, sitter på läktaren. Publiken flyttar runt på läktaren och ändrar färger och effekter på scenen under dansens gång. Varje läktarstol har ett speciellt script som aktiveras varje gång en avatar sätter sig på den.

Fem videoprojektioner från scenen i Second Life projiceras och vävs ihop en rumslig installation i K-labbet på Arkitekturskolan, så att besökarna i verkligheten infinner sig på scenen i Second Life med de dansande avatarerna. De simultana projektionerna kommer att fånga silhuetterna av besökarna som rör sig igenom installationen.

En filmupptagning av installation strömmas samtidigt tillbaka in i Second Life så att Second Life-publiken kan se både dansföreställningen i Second life och videoströmmen från installationen i K-labbet i realtid. Second Life-avatarerna ändrar inte bara scenen i Second Life, utan även rummet i K-labbet på arkitekturskolan.
- När man översätter en organisation från verkliga livet, till en virtuell organisation händer en massa saker. Helt plötsligt kan publiken bli scenografer och en dansare behöver inte kunna dansa.

Om Second life:
Second life är en virtuell on-linevärld med fyra miljoner andvändare världen över. On-linevärldens popularitet har vuxit och fler företag känner sig angelägna att lanserar sig på plattformen. Projektet initierades med tankar om hur man översätter en existerande organisation i verkligheten till Second Life. Produkten har blivit en dansperformance som utspelar sig i två världar simultant.Sök