Scenarkivet /

Den meningssökande människan

Peter Gärdenfors

Fotograf: Lena Andrén, Fotograf: Lena Andrén

I fördraget "Den meningssökande människan" talade Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning vid Lunds universitet om aspekter på hur och varför talet och språket uppstod, våra skilda minnesfunktioner, vår förmåga att planera och våra konstnärliga visioner och rent allmänt vår förmåga till abstrakt tänkande? Frågor som har varit grundläggande alltsedan Darwin och som fortsätter att sysselsätta forskarna.

Föredraget, som följdes av en frågestund, ingick i "Nio kvällar i mars"

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök