Scenarkivet /

Both Sitting Duet

Jonathan Burrows / Matheo Fargion

De två sittande kropparna utför rörelser som är koncentrerade till övre delen av kroppensom och som ger intryck av att följa noteringar i ett kollegieblock. Den sittande positionen och den begränsning den ger upphov leder till en förskjutning av fokus från benen/kroppen till bålen. Rörelsematerialet utgörs av vardagliga rörelser, även de klassiska positionerna kan ses som vardagliga eftersom de avspeglar den klassisk dansarens vardag. Duetten genomförs i tystnad och med en distanserad neutralitet gentemot publiken.

Läs mer

Medverkande

Koncept
Aktör
Foto

Sök