Scenarkivet /

Artist' talk

Mårten Spångberg / Tor Lindstrand

Artist' talk

Sammanhanget är aldrig sig själv nog, det öppnar upp såväl mot landskapet inom vilket det uppstår och upp mot sina egna konventioner. Konstnären framstår både som synonym med och som stående utanför sitt verk, oscillerande mellan privat - offentlig, hjälte - neutral förmedlare, spontan - manipulerande. Mårten Spångberg och Tor Lindstrand samtalar om sitt samarbete, karriärer och formen som språk. En dialog från interju till performance, om upphovsmannaskap, autencitet och historicitet.

Läs mer

Medverkande

Koncept
Aktör
Produktion

Sök