Scenarkivet /

Skuggutredningen - kulturpolitisk varieté

Teman som kommer att behandlas under kvällen:
* konstens värde för livet
* konstnärers försörjning
* konstnärligt utvecklingsarbete - plats, rum, tid
* synen på offentligt kulturstöd vs. privat finansiering

För mer information om Skuggutredningen se: www.skuggutredningen.se


Sök