Scenarkivet /

Retro Memo

I samband med Retro Memo arrangerades:

Upptakt, & Seminarium 1 Dansens minne 9/11 16.00 

Seminarium 2 Arbetsprocessen, efter föreställningen 16/11

Visning av K-Special - Per Jonsson (SVT) 17/11 18.00

Seminarium 3 Hur var tiden 82-92, efter föreställningen 23/11

Visning av K-Special - Per Jonsson (SVT) 24/11 18.00

Fest, efter föreställningen 29/11

Ur Margaretha Åsbergs förord till Retro Memo:

Den postmoderna dansen har levt i samverkan med musikens och bildkonstens nyskapare i Sverige i mer än trettio år. Det är med perspektivet att svensk dans numera äger en historia av samtidskoreografier värda att bevara och levandegöra på scenen, som retro-idén åtföljd av en skriftserie, vuxit fram. Det har tagit tre år att realisera detta första steg, men under tiden har allt fler kommit till insikt om nödvändigheten av att så sker. Dansens  sceniska tillgänglighet är kort och måste dansas och delas av vår publik! NU är vi framme vid denna första Retro- presentation, som vi hoppas ska följas av en serie liknande under flera år framöver!.

Det är med stor glädje  och entusiasm som vi inleder med Per Jonssons tidiga koreografier från början av 1980-talet ”Gabok” från Fylkingens lokal på Östgötagatan 1982, följt av ”Clamavi”, ett solo för Hans Nilsson, premiärdansare på Kungl. Operan, ett beställningsverk till Bergens Musikfestspel 1992 och till sist duon ”Gränsfall” som Per skapade  tillsammans med Iréne Hultman  i Teater Fågel Blå, Stockholm 1982. Memo  har vi kallat den verbala delen av MDTs retro-projekt. Min idé var att parallellt med föreställningarna presentera en skriftserie där det aktuella konstnärskapet får en mångsidig och fördjupad belysning. Samtidigt vill vi att Memo ska rymma reflektioner och visioner, vara ett forum för danskonsten. Anna Lyrevik, vår styrelseordf. är redaktör för detta första nummer till vilket vi hälsar våra läsare välkomna! Dessutom är det vår förhoppning att Per Jonsson som koreograf och människa ska komma Er nära och inspirera nya och gamla vänner till deltagande i danskonstens värld.

För att realisera detta retropojekt har ett flertal konstnärer bidragit med viktiga insatser. För detta vill MDT framföra ett Mycket Varmt Tack! Främst till koreografi – interpretern, dansaren Cecilia Roos vars kunskap, konstnärliga insikter och handlingskraft varit omistlig, liksom till dansaren och koreografen Håkan Mayer som delat instuderingsarbetet med henne. Koreografen Iréne Hultman, som kommit från New York för att instudera Gränsfall och delar av Gabok, tackar vi särskilt, liksom tonsättaren Jan Sandström som lagt ned mycket arbete på att återskapa Gaboks musik och konstnären Ingrid Arvidsson som rekonstruerat sin scenografi till Gabok. Koreograferna Anne Külper och Björn Elisson har delat med sig av värdefulla minnesdetaljer.

Ett stort tack till Per Jonssons Familj som givit sitt förtroende och medgivande till retrospektiven.

Avslutningsvis ett uppskattande tack till Framtidens Kultur som bidragit med de ekonomiska förutsättningarna.

                                                         Margaretha Åsberg, koreograf och konstnärlig ledare

 


Sök