Scenarkivet /

I timglasets midja

Ingegerd Monthan / Teaterföreningen Karolina

"Gud bevare våra händer, Gud bevare våra fötter, Gude bevare våra ryggar... Amen"
Ingegerd Monthan

"Tillstånd till mångleri och krognäring gavs främst till gifta kvinnor. Som fattigförsörjning fungerade yrkena inte, trots att kvinnorna skulle var behövande för att erhålla tillstånd. De kvinnor som var allt för fattiga när de erhöll tillståndet hade svårigheter att driva rörelsen så att den gav nödvändig vinst."
Christine Bladh

"I timglasets midja" är inspirerad av kvinnoforskaren Christine Bladhs avhandling om Stockholms månglerskor. Dramatikern Ingegerd Montan dramatiserade fem autentiska månglerskors liv, hon tog också initiativet till en skrivarverkstad med de fem skådespelerskorna från Teaterföreningen Karolina. Musiken är nykomponerad av Jan Levander och består av samtida konstmusik och pastischer på skillingtryck.

Under spelperioden betalades skådespelerskornas löner av AMS, något de kommenterade på följande sätt: Precis som månglerskorna behöver vi jobba för att leva.

(Ovanstående presentation är baserad på information ur artikeln: "Gud bevare våra fötter", Yvonne Malaise, DN 9/7-1988)


Sök