Scenarkivet /

Hamletmaskinen

Teater Spitze

Konstellationen, Teater Spitze, startades av skådespelerskan Anna Uhrwing och Anders Molander, elev på Konsthögskolan i Stockholm, Linjen för fri konst. I samband med sin slututställning (2004) arbetar han med föreställningen: "I vårt arbete strävar vi till att maximera ögonblickets sceniska upplevelse med referenser till verkligheten, vad den är och hur den kan formuleras." Det aktualiseras exempelvis genom att ta fasta på en av Hamlets repliker i pjäsen: – Vårt dagliga mord giv oss idag… Vad kan hända med en människa när sociala- och samhälleliga strukturer löses upp och maskerna faller? Leken kräver sina regler. Precis som hos ett barn handlar det om ett metodiskt sökande efter förståelse.


Sök