Scenarkivet /

Vingar/Mabawa

Camilla Ekelöf

I samband med föreställningen den 26 april arrangerdes ett Prata dans.

I Vingar/Mabawa har två dansstilar vävts samman, den Östafrikanska moderna dansen och den svenska moderna dansen. Dansarna har utbytt och forskat, tillsammans med koreografen, i varandras rörelse material och sökt efter ett enat uttryck.Vingar/Mabawa är en samproduktion mellan CE Dans, Sverige, Mionzi Dance Theater, Tanzania, Footsteps Dance Co., Uganda och Jokajok Dance Group ifrån Kenya.

Camilla Ekelöf om processen som ledde fram till föreställningen Vingar/Mabawa

Min konstnärliga ursprungs idé till denna produktion var att skapa ett verk i Tanzania för tanzaniska dansare och sedan filma det och projicera det som en bakgrund till ett motsvarande svenskt verk med samma tema och svenska dansare. När jag kom till Tanzania, inbjuden av Mionzi *se Background, sommaren 2003 ändrades idén i samtal med de Tanzaniska dansarna, till att föra samman dansarna ifrån de olika länderna i en produktion, och själv hade jag också gått i dessa tankar.

Det är kändes mer problematiskt för mig att få ihop något på detta sätt. Men tanken och frågan föddes ”Hur skapar jag ett verk där vi alla möts, delar med oss och förmedlar ett enat scen uttryck?” och nästa fråga var ”Är det möjligt?”.

Under de sex veckorna i juni-juli 2003 då jag var i Tanzania utvecklade jag och skrev på en dans projektplan, Vingar/Mabawa, på initiativ av (Öst Afrikanska) dansarna ifrån Uganda, Tanzania och Kenya där vi skulle arbeta tillsammans med svenska dansare och utforska och hitta vägar att mötas inom de olika stilarna, erfarenheterna och teknikerna och skapa ett nytt uttryck utan att kliva på varandras tår och utplåna det som redan finns. Vi ser det som en utvecklande form inom dans och en ovanlig process där Afrikansk dans och modern/nutida västerländsk dans arbetar igenom varandra ,mixas men ändå inte.

Temat för Vinga/Mabawa är frihet och är min konstnärliga idé som har utvecklats till en dansfusion mellan stilar och rytmer.Jag är koreograf/konstnärligledare och producent för produktionen, dansarna är medkoreografer och musiken är specialkomponerad av ”Fujo” Makaranga på traditionella afrikanska instrument med en modern musikbild.

Den 22 november 2003 åkte jag och dansarna Tobias Hallgren och Stina Ahlberg till Tanzania och mötte dansarna ifrån Uganda, Tanzania och Kenya. Processen blev mer tydlig och synlig - samt att kulturkrockarna som uppstod löstes lika snabbt. Nu ställdes stilarna mot varandra och problematiken blev tydligare för mig och dansarna. Hur skulle jag kunna föra dem samman? Vi förde diskussioner om processen varje dag och alla delade med sig av sina tankar. Vi utforskade olika vägar till ett möte mellan västerländsk modern dans och Öst Afrikansk dans. Dansarna improviserade tillsammans där "lyssna, höra och följa varandra" var nyckelorden. Alla delade med sig av eget material och arbetade med mitt rörelsematerial. Detta blev en utforskande fas då mötet skedde i verkligheten mellan människor ifrån olika konstnärlig bakgrund och livserfarenheter.

Föreställning gavs på Alliance Francaise den 12 december. Responsen ifrån publiken var enorm vi fick kommentarer som ”Det är första gången jag ser world fusion fungera”, ”Ni måste spela fler föreställningar”, ”När ni presenterade er, efter föreställningen, då först förstod jag att inte alla kom ifrån Tanzania”.Dessa kommentarer övertygade mig att vi var på rätt väg. Nu var frågan hur kommer detta verk emottagas i Sverige och av publiken.

 

 


Sök