Scenarkivet /

Baktruppen + Vårfest

Programmet var en maifestation för den Internationella Dansdagen och bestod av Deli Commedia (Du&Undo II) av Baktruppen och en Vårfest med flera olika inslag, DJ och Bar.


Sök