Scenarkivet /

Tallbarrsriddaren

Stephen Snickars

Projektbeskrivning "Tallbarrsriddaren"

Tallbarsriddarenär en föreställning som jag fick en idé till en dag när jag gick på en speciell plats, jag såg en tallbarrskvist inte mer än en halv decimeter i diameter som bildade en riddare till vänster och fortsatte runt med en Drake i andra ändan.

Tallbarren utgick från Riddaren och strålade ut åt olika håll runtomkring som ett skydd. Riddaren genomborrade Draken som är en del av honom själv, barren skyddar honom men håller också ut resten av världen.

Tallbarren är både ljusstrålar och vapen från Gud och Djävulen som också tränger in i Riddaren. Jag tecknade av kvisten för två år sedan, först förstod jag inte vad det var den här bilden berättade åt mej, den fanns kvar inom mej och växte till sin egen värld.

Så småningom förstod jag att det var en dans och då kom betydelsen av det jag sett och vad det var.

Att Draken och Riddaren är samma och ständigt närvarande genom det sagda de berättar. Dansen är en metod att komma dit förbi Tiden och Rummet.

Stephen Snickars (30.11.89)

Föreställningen skulle även ha givits 18 jan men denna föreställning ställdes in.
Sök