Scenarkivet /

66 Minutes Sculptures

Katarina Eriksson / Ingo Reulecke

Vi vill hylla ”varandet” i dess rena form!

Det konventionella sättet att förhålla sig till rörelsen i moderna dansföreställningar är utifrån dansarnas virtuositet och skolade sätt att anamma en form.Denna form av dansföreställning kräver ofta mycket av betraktaren i form av förkunskaper. ”I detta verk är vi intresserade av att arbeta med rörelser som är mer igenkännliga utifrån vardagliga rörelsemönster och som kanske mer relaterar till publikens eget kroppsspråk.”

”Vi använder oss av långa tidsförlopp, att vara mer än att utföra; som att titta i ett mikroskop där detaljerna träder fram. De medverkande antar formen av en skulptur med försök till stillhet där misslyckandet blir en självklar del då vi ständigt är i rörelse förutom när vi fångas på bild.(?)”

En utgångspunkt för arbetet är den wienske bildkonstnären Erwin Wurms arbete, och särskilt hans ”one minute sculptures” serie i vilken människor och föremål möts under olika betingelser: Personer intog, i offentliga och privata rum, bestämda positioner efter konstnärens uttryckliga anvisningar, ofta i förbindelse med föremål, vilket ledde till groteskt konstruerade situationer. Dessa situationer fångades med fotografi eller video som medium.

Under våren 2003 påbörjade Ingo Reulecke och Katarina Eriksson arbetet med en duett som nu har utvecklats till ”66 Minutes Sculptures”. Föreställningen föregås av sex veckors workshop ledd av Reulecke och Eriksson. De medverkande har format innehållet på ett personligt sätt utifrån uppgifter och instruktioner. ”Vi har valt att arbeta med icke professionella dansare för att låta de kroppar som finns på scenen få vara så olika och personliga som möjligt. Men också för att själva konfronteras med och försätta oss i en situation där vi behöver tydliggöra rörelsens funktion eller form för personer som inte är bekanta med modern dans.”

 

66 Minutes Sculptures var ett samarbete mellan Fylkingen, Moderna dansteatern och Kulturkontoret i Vårby gård. Föreställningen visades även i Vårby gård under hösten.


Sök