Scenarkivet /

Modul

Rasmus Ölme

Modul, som igick i Moderna Dansteaterns C/O projekt, denna gång c/o Färgfabriken, är en del av Rasmus Ölmes forskningsarbete som doktorand på Danshögskolan och KTH.  Modul funderar på vad som koreografi och vad som är föreställning och bär på en förhoppning om att låta teori och praktik flyta samman. Process och produkt likaså. Modul är halvvägs platsspecifikt. Projektet kommer med andra ord visas även på andra ställen, men då under helt andra former. Vissa utgångspunkter kommer ändå bestå och utgör det grundmaterial som ska moduleras.


Sök