Scenarkivet /

Sonata Futura

Bo Arenander

Sonata Futura är ett audiovisuellt allkonstverk i sonatform vars yttre förutsättningar är:

Rörelsen, dansen
... som rör sig i ett tidsflöde på flera plan. Den sträcker sig från tid som nästan upphör via acceleration till väldig frenesi. Rytmen spelar en viktig roll, både hos dansarna själva och i samspelet mellan olika medverkande. Dynamiken flödar ständigt, från kraftfulla utbrott till mjuk, fjärilsliknande lätthet

Musiken
... är en lång vokal och instrumental linje, som formar en cirkel i tid och rum. Inom denna sfär möts fem musiker med olika bakgrund, erfarenhet och temperament. Utgångspunkten är de ljud- och klangmöjligheter som finns i människokroppen, slagverket och den elektro-akustiska tekniken. Musiken är både improviserad och komponerad med influenser från världsmusik till konstmusik.

Scenografin
... accentueras i färg och form genom

Ljussättningen

Kostymerna
... går från klara ljusa färger till mörkare nyanser.

Alla komponenter
... samverkar både unisont och i växelspel inbördes och i olika formationer. Formen är en sonat men följer inte strikt dess lagar utan har en friare utveckling.

De inre förutsättningarna är
... oförutsägbara. de skapas i mötet mellan publiken och ensemblen. Verket inspirerar till egna upplevelser, impulser och känslor.

(Text baserad på progrmabladet, "Sonata Futura", 1990)

"sätt dig - i rummet är du rummets frånvaro
ta din vilja till upplösning - samla den
alla har vi anledningar till att röra oss mellan kroppar kroppar människor
allts händer kryphål vattendroppar speglingar
rösten här - väldig och broar
på bergets rygg syns fjäderlätta gro
ge genom den första trädgården sedan den andra
öga uppstår i seendet mun i röst fot i steg
alla har vi anledningar till att röra oss
mellan kroppar kroppar människor
allts händer kryphål vattendroppar speglingar
och ska dig genomströmma - växa"

Gilbert Johansson
(ur programmet, "Sonata Futura", 1990)


Sök