Scenarkivet /

The way things go

Jefta van Dinther / Cullbergbaletten/Cullberg

The way things go är en koreograferad händelsekedja av orsak och verkan, som premiärvisades på Kulturhuset i Stockholm hösten 2011.

Genom att betrakta kroppen som en kombination av kontrollerad vilja och mekaniska funktioner omformar dansarna hela tiden de omständigheter de hamnar i. När de kollapsar, smälter samman, pressar framåt, håller fast, stannar upp, glider, drar, balanserar och faller suddar de ut gränserna mellan aktivitet och passivitet.

Dansarna rör sig genom ett tomt rum utan vare sig scen eller sittplatser och publiken kan följa dansarnas kluster och dras in i deras konstellation. I takt med att dansarnas rörelser och rörelsemönster förändras och utvidgas så anpassar sig publiken: den drar sig undan för att undvika kollision, kommer närmare för att inte missa detaljerna och byter plats för att se var det är något nytt på gång.

 


Sök