Scenarkivet /

THE LAC OF SIGNS

Andros Zins-Browne

Andros Zins-Browne

 

Andros Zins-Browne är en utbildad dansare och koreograf, men hans arbete drar mot det visuella. Han skapar dansföreställningar och hybridmiljöer i en korsning mellan installation, performance och konceptuell dans, vilka framförs av en blandning av proffs och amatörer. De utforskar på vilka sätt människokroppen, rörelse och materia kan interagera för att nå smältpunkten där de olika medierna verkar ta sig an varandras egenskaper. Zins-Browne baserar sitt arbete ämnesbundna frågor. Till exempel har han, inspirerad av den digitala kulturen och dess påverkan på människoroppen och dess beteende, skapat science fiction-liknande verk där karaktärerna rör sig som avatarer och den verkliga och virtuella världen överlappar varandra. I Second Life studerar han människors beteende i skyddade miljöer som till exempel stänga och online- grupper och i Neverland blir kroppen ett hologram. I sina senare verk har Zins-Browne fokuserat mer på människans tvetydiga relation till sin miljö. I The Host three, försöker cowboys hopplöst tygla ett ostabilt, uppblåsbart landskap, medan performance-installationen Welcome to the Jungle fördjupar publiken i ett sensoriskt ekosystem, ett hus av speglar, där subtila skiftningar i ljus, ljud och doft ifrågasätter vår egen upplevelse. Simultant med att turnéra dessa verk har Zins-Browne två nya dansstycken. I &&&& – The David Lang project undersöker han, med hjälp av tre dansare och sex pianon, hur inbördes interaktion påverkar våra beteendemönster. Med The Lac of Sign, inspirerad av Svanjön och skapad för Chrysia Parkinson, iscensätter Zins-Browne en utforskning av rörelse, mening och överbelastning av information.   


Sök