Scenarkivet /

Tetris

Dansstationens Turnékompani / Erik Kaiel

Vem känner inte till det klassiska dataspelet Tetris? Olika former bestående av fyra rutor måste kopplas samman med varandra utan mellanrum - men hur skulle det se ut om det inte var kvadrater som kopplades samman utan dansare? I föreställningen bildar de fyra dansarna akrobatiska linjer, kvadrater och geometriska former ur helt nya och överraskande perspektiv. De rullar som rektanglar över golvet eller staplar sig ovanpå varandra i hisnande torn - oväntade, nya kombinationer skapas över scengolvet i dansarnas fysiska konversation. I slutet av föreställningen bjuds publiken upp på scenen för att själva få prova på. Tetris är en energifylld föreställning om lek med former, om att passa in och att sticka ut, om att vara sig själv och om att vara en del av en grupp.

Erik Kaiel är från USA och verksam som koreograf i Holland och Europa – känd bl a för utomhusverket Murikamification.

Tetris skapades hösten 2011 för det holländska kompaniet De Dansers och har turnerat i svensk version sedan hösten 2014. Hösten 2015 ersätts Nelson Smith av Pierre Enaux.

Koncept och koreografi: Erik Kaiel
Dansare: Alexandra Göransson, Andrea Deres, Karl Lindqvist och Nelson Smith
Ljusdesign: Imre Zsibrik
Produktion: Dansstationens Turnékompani och Erik Kaiel

 


Sök