Scenarkivet /

Mothers

Zita Dance co

Två kvinnliga dansare på en plattform av träbrickor startar en cirkulär rörelse som sedan fortsätter genom hela föreställningen. Kvinnorna organiserar och konstruerar, skapar rytm och energier som krymper och växer precis som rummet självt med hjälp av de träklossar de flyttar. Civilisationer byggs upp, faller och reser sig igen. Koreografen Iris Karayan hämtar inspiration i vardagliga händelser. Bosatt i ett Aten med ekonomisk, kulturell och politisk turbulens upplever hon extrema förhållanden och beteenden. Erfarenheterna av denna starka och ibland tysta energi väcker existentiella frågor om människans villkor och skapar en önskan om förändring och utveckling. Föreställningen hade premiär på Athens and Epidaurus Festival 2012 och har därefter turnerat flitigt i Europa.

Verket är utvalt av Aerowaves 2012-13 och turnerade i Dansnät Sverige hösten 2014.

 


Sök