Scenarkivet /

Jag vara jag

Kolko ink

Från 6 år
Jag vara Jag är en varm och undersökande dansföreställning om kropp och identitet. 

Med ett nyfiket rörelsespråk tar sig tre dansare an det innehåll i en människa som inte alltid syns och försöker förstå: Vad är det egentligen som gör att jag är jag? Föreställningen närmar sig människan som konstruktion på ett både fysiskt och filosofiskt plan och lämnar publiken med eftertanke. Alla kan väl inte vara precis likadana? Publiken bjuds att följa de tre dansarnas rörelser och blir på så vis en del av det som händer i rummet. Om Kolko ink. KolKo ink. (KollektivKompaniet inkorporerar) skapades som en öppen ideell förening 2009. Medlemmarna saknade då en plattform för diskussioner och visioner där pedagogik och konstnärskap förenas. Föreningen består av pedagoger, projektledare och danskonstnärer. Fem av sex medlemmar i KolKo ink. har Danspedagogexamen från Dans och Cirkushögskolan DOCH (2009) samt lärarexamen från Karlstads Universitet (2010). Föreningens ändamål är att kunna sprida och ta till sig dans i form av föreställningar, workshops och fortbildningar med ett långsiktigt mål att bygga upp en etablerad verksamhet där även dansundervisning finns representerad

Dansare: Sara Johansson, Sara Nilsson och Sandra Fredriksson
Musik: Sebastian Forslund
Scenografi: Josefin Hinders
Produktion: Kolko ink.
Med stöd av Stockholm Stad
www.kolkoink.se

 


Sök